ZA RODOSLOVCE


rod
rod3
rod5
skof rod
 

Najpomembnejša arhivska vira za raziskovanje rodoslovja so matične knjige in zapiniki duš. Knjige so pisali in hranili župnijski uradi. Po ustanovitvi strokovne cerkvene arhivske službe so za veliko večino tega gradiva skrb prevzeli škofijski arhivi. Zato se številni ljubiteljski rodoslovci obračajo na naš arhiv, kadar iščejo podatke o svojih prednikih. Delo v arhivi smo zato v veliki meri organizirali tako, da je raziskovanje v arhivu možno brez velikega predznanja. Na spletni strani predstvljamo nekaj osnovnih informacij za bodoče rodoslovce.