INFO


info1
info2
mar
maribor
meja
slomsek123

 

Nadškofijski arhiv Maribor je eden izmed treh zgodovinskih arhivov rimskokatoliške Cerkve na Slovenskem. Arhivsko gradivo je brezplačno dostopno zainteresirani javnosti.

Ker velik del naših uporabnikov raziskuje rodoslovne podatke, smo delo v naši čitalnici organizirali tako, da lahko vsak,tudi popolnoma neizkušen raziskovalec, hitro osvoji osnove raziskovalnega dela na podlagi arhivskih virov. Veliko koristnih informacij o delu v arhivu najdete na naši spletni strani.

Poslovanje z obiskovalci cerkvenih arhivov urejajo interni pravilniki, Odlok o varovanju in uporabi arhivov Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji, splošna cerkvena zakonodaja in področna zakonodaja Republike Slovenije, kolikor ni v nasprotju s cerkveno zakonodajo. Gradivo je mogoče uporabljati samo pod nadzorom v arhivski čitalnici.