GRADIVO


knjiga_1
knjiga_2
lust_garten_1
 
Uporabnike obveščamo, da so od 1. 1. 2017 iz uporabe vzeti vsi prepisi oz. dvojniki matičnih knjig.
Svet za arhive pri Slovenski škofovski konferenci je na seji dne 18. 11. 2016 ugotovil, da so dvojniki varnostne kopije, ki prvotno niso namenjene uporabi. Zaradi slabega stanja in velike materialne ogroženosti se zato vzamejo iz uporabe.