DELOVNI RED

 

Arhivsko gradivo je kulturni spomenik neprecenljive vrednosti.

Dolžnost arhivistov in vseh uporabnikov je, da se v izvirni in trajni obliki ohrani za naslednje rodove, zato je potrebno pri ravnanju z njim upoštevati delovni red čitalnice.

 

             Delovne ure:

                    Pon. – Sre.: 8-15h

                    Čet., Pet.: 8-13h

o             Za delo po uradnih delovnih urah je mogoč dogovor s škofijskim arhivistom.

o             Za delo v čitalnici je potrebna potrjena rezervacija za vsakega posameznika. 

 

             Pomoč pri branju:

o             Za pomoč pri branju, interpretiranju in tolmačenju arhivskih zapisov je škofijski arhivist na razpolago vsak dan med 10.30–11.30 uro.

                  

             Izdaja gradiva:

o             Izdaja matičnega gradiva je od ponedeljka do srede ob 8.00, 10.00, 11.30 in 13.00 uri. Ob četrtkih in petkih samo ob 8.00, 10.00, 11.30 uri;

o             Izpolnjene naročilnice se morajo oddati do navedene ure; 

o             Uporabnik lahko hkrati prejme le dve tehnični enoti (fascikel, knjigo, listino)  ali 15 nevezanih dvojnikov matičnih knjig; 

o             Pri delu z arhivskim gradivom je uporabnik dolžan paziti, da se ohrani zaporedje spisov in da se gradivo ne poškoduje. Zlasti ni dovoljeno pisati ali  podčrtovati izvirnih besedil, jih uporabljati za podlogo pri pisanju, se nanje naslanjati ali spreminjati načina, kako so bili urejeni;

o             Za izposojo večje količine gradiva je potrebno dovoljenje škofijskega arhivista;

o             Gradivo iz zgodovinskega oddelka je potrebno naročiti vsaj 2  dni prej;

o             Istega dne je mogoče naročiti do 6 enot nepoškodovanega gradiva.

 

             Uporaba računalnikov v čitalnici:

o             Stranke lahko računalnik uporabljajo za:

-              pregledovanje skeniranih matičnih knjig z uporabo spletnega brskalnika Chrome, programa XnView in podobnih internetnih strani ali programov, ki jih določi nadškofijski arhiv;

-              pregledovanje in uporabo vodnikov po arhivskem gradivu nadškofijskega arhiva  v računalniški obliki;

o             Prepovedana je uporaba ali pregledovanje drugih spletnih portalov, internetnih strani, uporaba elektronske pošte, družabnih omrežij ipd.

o             Prepovedana je kakršna koli druga uporaba računalnika, to je nalaganje podatkov, zagon računalniških programov, nameščanje programske ali strojne opreme in podobno.

o             Prepovedano je kakršno koli prenašanje, kopiranje ali reproduciranje podatkov in uporaba ter vstavljanje podatkovnih medijev (USB spominskih ključev in diskov, spominskih kartic ipd.).

o             Prepovedana je uporaba katerih koli storitev shranjevanja in prenašanja podatkov na daljavo (v oblaku).

 

             Reproduciranje matičnih knjig in ostalega arhivskega gradiva:

o             matičnih knjig ni dovoljeno prepisovati, fotografirati ali drugače reproducirati v celoti;

o             fotografira se lahko največ pet (5) vpisov v MK;

o             potrebno je napisati natančen seznam fotografiranega gradiva;

o             v arhivu se lahko naroči digitalizacija (skeniranje) določenega gradiva;

o             potrebno je napisati natančen seznam skeniranega gradiva;

o             stroške skeniranja nosi naročnik.

 

             Splošni red v čitalnici:

o             Vrhnja oblačila, torbe ipd. je potrebno pustiti v garderobi.

o             Odnašanje gradiva iz delovnega prostora brez dovoljenja je prepovedano.

o             Kajenje je prepovedano.

o             Vnašanje hrane in pijače je prepovedano.

o             Na delovni mizi v čitalnici imajo uporabniki lahko poleg arhivskega gradiva le tiste pripomočke, ki jih nujno potrebujejo pri uporabi. To so le papir, navaden svinčnik, prenosni računalnik ali podobno napravo. Strogo je prepovedana uporaba flomastrov, nalivnih peres in korekturnih pripomočkov.

o             V čitalnici morajo imeti vse elektronske naprave izklopljen zvok oz. vključen tihi način delovanja.  

o             V čitalnici vladata red in tišina.

o             Uporabniku, ki se v čitalnici obnaša neprimerno ali ne upošteva delovnega reda, se lahko prepove vstop v čitalnico.

o             Delo z arhivskim gradivom podrobneje določa in ureja Pravilnik o uporabi arhivskega gradiva škofijskih arhivov, izdan 25. septembra 2003.

 

 

Maribor, november 2015                     

Nadškofijski arhiv Maribor,

Bernard Geršak, v. d. ravnatelja