NAROČILO RAZISKAV

Zaradi velikega povpraševanja po družinskih oz. rodoslovnih raziskavah vam v arhivu lahko izdelamo rodoslovno raziskavo po naročilu. Na podlagi arhivskega gradiva se izdela poročilo o opravljeni raziskavi, najdeni podatki pa se vpišejo na družinske liste. Raziskava je mogoča tudi za iskanje sorodstvenih povezav in drugih podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje pravic do dedovanja, državljanstva, urejanje zemljiške knjige ipd.

Georg Marcus LippoldKer so rezultati dela v glavnem odvisni od zgodovinskih virov, se raziskava obračuna po delovnih urah.

Ob naročilu raziskave se določi max. število raziskovalnih ur. Ko je raziskava končana, vam po pošti pošljemo rezultate raziskave (poročilo in družinski listi) ter račun. Če v določenem obsegu ur ni bilo mogoče poiskati vseh želenih podatkov, lahko dodatno naročite nadaljevanje raziskave. V kolikor je bilo za iskanje podatkov porabljenega manj časa, kot je bilo določeno, se vam obračuna samo dejansko porabljen čas.

Opozoriti vas moramo, da ste dolžni plačati raziskovalne ure tudi v primeru, da podatki, ki ste jih želeli, niso razvidni iz pregledanih zgodovinskih virov.

Za začetek rodoslovne raziskave potrebujemo vsaj en orientacijski podatek. To je podatek o rojstvu, poroki ali smrti vašega prednika oziroma osebe, za katero iščete podatke. Podatek mora vsebovati čas in kraj tega dogodka. Za hitrejše iskanje so lahko koristni tudi drugi podatki o vaših prednikih, kot so zemljiško-knjižni izpiski, sodne odločbe, pripovedi ipd.

Za naročilo raziskave priporočamo uporabo spodnjega formularja:

Naročilo raziskave pdf

Naročilo raziskave doc

Po želji se lahko naroči tudi izris rodoslovnega drevesa.

Družinsko drevo Goličnik Lipold1