PRISTOJNOST

ARHIV JE PRISTOJEN ZA GRADIVO CERKVENE PROVIENENCE ZA OBMOČJE CELOTNE MARIBORSKE METROPOLIJE.

Glavne zvrsti gradiva so: dokumenti škofijske pisarne; matične knjige večine župnij mariborske metropolije, ki so starejše od 100 let; gradivo posameznih župnij in dekanij; personalne zadeve posameznikov, ki so delovali v Cerkvi. Hranimo tudi zapuščine mariborskih škofov, določene zbirke s področja šolstva in socialnega dela Cerkve; zbirke listin, razglednic, zemljevidov in pečatov, rokopisne kodekse in inkunabule.

 

Pregledni zemljevid Mariborske metropolije:

 

NŠAM - OZEMLJE METROPOLIJE sm