O ARHIVU


andraz
maribor
ptuj
 
Arhiv je zadolžen za gradivo cerkvene provenience. Hrani okrog 1800 tm spisovnega in knjižnega gradiva. Nahaja se v stavbi stolnega župnišča na Slomškovem trgu št. 20 v Mariboru. Gradivo je brezplačno in javno dostopno v skladu z zakoni in pravilniki, ki urejajo to področje.