OGLED ZA SKUPINE

 

Za šolske, mladinske in ostale organizirane skupine je ob predhodni najavi možen ogled oziroma obisk arhiva. Ob obisku predstavimo arhivsko dejavnost na splošno, delo arhivistov, pomen arhivskega gradiva ter sam arhiv. Obiskovalcem na kratko predstavimo različne zvrsti gradiva, ki jih hranimo v arhivu, jim pokažemo nekaj posebnih primerkov in praktičnih primerov uporabe gradiva. Prav tako omogočimo ogled čitalnice in dela depojev. Za skupine je možen dogovor o tematiki, ki jih najbolj zanima.

otroci v arhivu 006 01Za šolsko mladino pripravljamo individualne programe v sodelovanju z mentorji oziroma učitelji. Mladim in tudi ostalim obiskovalcem poleg kratkega prikaza arhivske dejavnosti omogočamo poglabljanje znanj na naslednjih področjih: rodoslovje, krajevna zgodovina, cerkvena zgodovina, demografija, umetnostna zgodovina, etnografija, topografija ... Za šolske skupine pripravljamo različne delavnice: Moj rodovnik, Zgodovina mojega kraja, Anton Martin Slomšek, Znane osebnosti iz mojega kraja ...

Da bi bil obisk arhiva čim bolj zanimiv, predstavimo gradivo v različnih jezikih in zapisano v različnih pisavah (gotica, latinica). Prav tako pokažemo nekaj primerov gradiva, ki se nanaša na kraje, od koder prihajajo obiskovalci. Kot učni pripomoček se uporablja delovni list, mlade pa čim bolj spodbujamo k dialogu.

Učence navadno najbolj pritegnejo okrašeni rokopisni kodeksi in koncept nedeljske šole.

Ogled arhiva za organizirane skupine je brezplačen.

 

Primer delovnega lista za izdelavo družinskega drevesa.

 

otroci v arhivu 001 01