KAKO NAROČIMO GRADIVO

 

• Za obisk arhiva oziroma za delo z gradivom je obvezna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti in potrditev le te.

Tel.: 05 90 80 120

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

• Število mest v čitalnici je omejeno. Trenutno je na razpolago :6 računalniških mest (5 za samostojno delo, 1 demonstracijsko) za pregledovanje skeniranih matičnih knjig in 1 navadno čitalniško mesto.

Okvirna čakalna doba je odvisna od gradiva, ki ga želimo uporabljati:

- Za pregledovanje skeniranih matičnih knjig na računalnikih se je potrebno naročiti približno dva do tri mesece vnaprej. V času okrog praznikov ali počitnic priporočamo rezervacijo več mesecev vnaprej.

- Za ostalo gradivo se je potrebno naročiti 3 do 10 dni vnaprej.

 


 

• Ob najavi za pregledovanje matičnih knjig mora stranka oz. obiskovalec obvezno navesti, katere matične knjige ali župnije želi pregledovati. Od tega je odvisna najava za računalniško ali navadno čitalniško mesto.

 


 

• Gradivo matičnega oddelka, vključno z matičnimi knjigami, se naroči ob prihodu, gradivo zgodovinskega oddelka je potrebno naročiti vsaj 24 ur vnaprej.

Gradivo zgodovinskega oddelka se lahko naroči po telefonu ali elektronski pošti:

Tel.: 05 90 80 120 ali 05 90 80 122 (matični oddelek)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.